شاخص‌سازی حلقه گمشده تحلیل کسب‌وکار در ایران آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم

  سعیده قرشی، پژوهشگر دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران مردی همسر و سه فرزندش را ترک کرد و در پی روزی خود و خانواده‌اش راهی سرزمینی دور شد. فرزندانش او را از صمیم قلب دوست داشتند و به او احترام می‌گذاشتند. مدتی بعد، پدر نامه اولش