Loading...
رویدادها
بیشتر بخوانید

نوشتار های حوزه نوآوری و شهر

افزایش درآمد شهری با تعریف پروژه های جدید

بیشتر بخوانید

گفتگو در حوزه شهر و نوآوری

مشاوره راهبــــردی و تاکتیکی در
حوزه نوآوری، کارآفرینی و شهری

بیشتر بخوانید

رویدادها

«موجودیت زنده‌ی شهر گستره‌ایست که همان طور که در آن راه می‌رویم مشاهداتی داریم که تصمیمات آینده‌ی ما را می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن در تاروپود ماهیت آن نهفته است.

مشاهده رویدادهای نو
همراهان
بیشتر بخوانید

انتشاراتی که ما با آنها همکاری میکنیم

درباره انتشارات

برساو روایتی ساده از نوآوری…

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

در خبرنامه ما عضو شوید و ایمیل های سایت را دریافت کنید