گروه برساو با عنوان «اندیشکده برنامه ساختار واحد برساو » و با هدف ایجاد سکویی برای تعامل ایده‌ها در آبان ماه نود و هفت توسط سعیده قرشی، معمار و پژوهشگر، در رشت شکل گرفت. سعیده قرشی با بیان اهمیت پرداختن به فضای مصنوع با اشاره به جملاتی از بزرگان این عرصه اینطور بیان می‌کند که: «چه آگاه باشیم و چه نباشیم بدن و حرکت ما گفتگویی دائمی با بناهای پیرامون ما و شهر دربرگیرنده‌ ما خواهد داشت. گفتگویی که بی‌شک بخشی جدایی ناپذیر از زندگی هر فرد را تشکیل می‌دهد و حیاتی‌تر از آن است که مورد اغماض واقع شود». آغاز فعالیت‌های این گروه پیرامون دو حوزه‌ پژوهش و هم‌اندیشی صورت گرفته است. بخشی از نتایج فعالیت های پژوهشی این گروه، در قالب نوشتارهای مرتبط با معماری و شهر در صفحه‌ای با عنوان زیباشهر در روزنامه‌ [ها] منتشر می‌شود.

« برساو بهانه‌ایست برای دوباره دیدن به مقصودِ بازپروراندنِ آن حسِ خوبِ بودن و حضور. چه، فضا ما را می‌سازد و ما فضا را . . . . و این تعامل دیرباز است که گسستش جبران ناپذیر است  و زیبایی، آن لحظه‌ی نادرِ هم‌زیستیِ تکرار ناشدنیِ حضور است در این تعاملِ ساختار».

این گروه همچنین به برگزاری نشست‌های تخصصی و ماهیانه در رشت اقدام کرده است و در باب لزوم این موضوع اینطور بیان می‌کند که: «موجودیت زنده‌ شهر گستره‌ایست که همان طور که در آن راه می‌رویم مشاهداتی داریم که تصمیمات آینده‌ ما را می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن در تاروپود ماهیت آن نهفته است. گروه برساو آینه‌ای است برای انعکاس نظرات دیگر هم‌دلان و هم‌زبانان در حوزه‌ شهر و فضای مصنوعِ معطوف به آن . . .» باشد که این راه سرآغازی باشد برای اندیشیدن و البته دوباره اندیشیدن و نهایتا بازتولید ارزش‌هایی که دیرزمانی بدان شهره بوده‌ایم چه در رشت، چه در گیلان، چه در ایران.

خدمات ما