چرا نوآوری موفق با یکپارچه سازی آغاز می‌شود

هر روز در دنیای شرکت‌ها زمان زیادی صرف بحث نوآوری در کسب‌و‌کار  می‌شود، با این حساب باید تاکنون همه چیز را در مورد نوآوری فهمیده باشیم، درست است؟ در بیست سال گذشته زمان زیادی را صرف صحبت در مورد نوآوری کرده‌ایم، اما به نوعی نوآوری