پیرامون تجربه مشتری/کاربر در معماری شما کالا نمی‌فروشید، تجربه می‌فروشید!

سعیده قرشی، معمار/شهرپژوه   تجربه مشتری/کاربر یا اصطلاح فرنگی آن customer/user experience   که تعاریف و تفاسیر  متفاوتی از آنچه باید باشد و شامل می‌شود برای آن وجود دارد، در یک کلام باعث می‌شود مشتریان تا حد ممکن از یک محصول یا خدمت لذت ببرند. حال