ارزش‌گذاری استارتاپ؛ گامی به سوی یک تصویر واقعی

سعیده قرشی، پژوهشگر دکتری کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تهران ارزیابی کسب و کار هرگز برای هیچ شرکتی ساده نیست. برای استارت‌آپ‌هایی که درآمد یا سود کم یا بدون سود و آینده‌ای کمتر از معین دارند، کار تعیین ارزش‌گذاری بسیار دشوار است. برای کسب‌وکارهای بالغ و فهرست‌بندی شده عمومی