انتشاراتی که ما با آنها همکاری میکنیم

ادبیات، بیانِ زیبای مفاهیم ذهنی و احساس‌های درونی و اندیشه‌های بشری است؛ در قالب نافذ و گیرا و چون از زیبایی برخوردار است مردم را به سوی خود جذب می‌کند و با زندگی عجین می‌شود و از این منظر است که عده‌ای معتقدند ادبیات مادر هنر‌هاست. این یعنی آدم که می‌خواهد کمی عمیق‌تر، کمی حسی‌تر، کمی باصفاتر و نهایتا با درکی عمیق‌تر به موضوعات نزدیک شود؛ در اولین قدم دلش می‌خواهد دست به قلم ببرد و چند کلمه یا چند سطر در این موضوعات بنویسد . . . . بگذریم که این روزها می‌گویند بدون استفاده از متدهای نوشتاری، حتی روش‌های جدید حل مسئله و تصمیم‌سازی، یا ممکن نیست و یا بسیار سخت است. «زیباشهر» صفحه‌ای با محتوای معماری و شهر است که در سایر رسانه‌ها به انعکاس محتوای مرتبط با شهر می‌پردازد.